Kasteel hoort bij Elsloo

Elsloo bezat als vrije rijksheerlijkheid van oudsher een kasteel, al van voor de dertiende eeuw. De Spanjaarden staken het in 1579 bij de belegering van Maastricht in brand, waarna het Maaswater langzaamaan vrij spel kreeg en het oorspronkelijke kasteel verviel tot een ruïne.


Op veilige plek herbouwd

Het huidige kasteel herrees langs de Slakbeek op honderden meters vanaf de oorspronkelijke plek en bestond
aanvankelijk uit een herenhuis met bijgebouwen. Van dit ‘nieuwe’ kasteel is de watermolen het oudste onderdeel. Deze stamt al uit 1552. De karakteristieke toren is in 1843 gebouwd.

Kanaal verdreef oude huizen

De Augustinuskerk lag tot 1929 als centraal punt middenin het dorpje Elsloo. Voor de aanleg van het Julianakanaal
moesten drieënveertig huizen, een school én het gemeente-
huis wijken. De bewoners kregen grond voor nieuwbouw op een andere plek in het dorp. Sindsdien ligt de karakteristieke kerk aan de rand van het dorp.

Warm hart voor Elsloo

Dorine Verschure, telg uit het geslacht Jurgens, liet in 1959 het kasteel na aan de gemeente Elsloo, inclusief park en 168 hectare grond. Zij wilde zo voorkomen dat het prachtige landgoed in handen zou vallen van grondspeculanten en projectontwikkelaars. De erflaatster schonk bovendien 118.250 gulden aan Elsloo, uit liefde voor het dorp.

Hotel – Restaurant

Na een grondige renovatie halverwege de jaren ‘80 krijgt het complex zijn huidige bestemming als hotel-restaurant. Sinds 1990 is de familie Meijers eigenaar van het bedrijf.

Kostbare bronnen

Het water uit de bronnen in het hellingbos kwam vroeger goed van pas om het rad van de watermolen aan te drijven, om water te leveren aan de naastgelegen brouwerij en als drinkwater voor de bevolking van Elsloo. Het maakte dit gebied in die tijd belangrijk.

Altijd water uit ‘de Fonteyn’

Naast de kasteelboerderij, in de Maasberg, stroomt het bronwater dag en nacht en dit was vroeger voor de inwoners van Elsloo vanzelfsprekend van wezenlijk belang. Deze bron is waarschijnlijk ouder dan het kasteel zelf en is tegenwoordig alleen nog populair bij honden.

De natuur doet het werk 

De watermolen is een zogenaamde bovenslagmolen. Het water wordt in de molenvijver opgevangen en via een goot
boven op het rad gestort. Zo zet het draaiende waterrad de drie koppel maalstenen in beweging om het graan te vermalen tot ambachtelijk meel.

Molenaars aan het werk

De korenmolen is nog steeds actief. Publiek is welkom elke eerste zaterdagmiddag van de maand. In de maanden maart tot oktober zetten de molenaars Jacques Ritz en Jacques Ummels de molen ook op de derde zaterdag van de maand aan het werk.


Onze contactgegevens

Maasberg 1, 6181 GV Elsloo

t +31 46 437 76 66

f +31 46 437 75 70

info@kasteelelsloo.nl